هذه الصفحة متوفرة أيضا: English, Arabic

 

Future Leaders of the World er et internationalt partnerskabsprojekt udført i samarbejde mellem KFUM-Spejderne i Danmark og Les Scouts Tunisiens i Tunesien.

Formålet med partnerskabet er at række ud over landenes grænser og skabe fællesskaber og oplevelser på tværs af kulturer, gennem spejderarbejdet. Projektet der løber indtil midten af 2017, er bevilliget gennem DUFs internationale MENA-pulje og har en budgetramme på 4,3 mio.

Projektet bidrager til at rykke verden med vilje i en international kontekst ved at sætte fokus på medborgskab, ytringsfrihed, demokrati og ungeinddragelse. Dette gøres gennem forskellige aktiviteter, hvor danske og tunesiske spejdere sammen udvikler og implementerer aktiviteter i form af træningsessioner, seminarer, dialogmøder etc.. Derudover afholdes en række store events med fokus på medborgerskab, dialog, køn, fortalervirksomhed og ungeinddragelse.

Et af projektmålene har eksplicit sat fokus på at styrke det tunesiske spejderkorps gennem aktiv involvering af unge og kvinder i organisationens arbejde. Resultatet kan i dag ses ved, at det er de unge tunesere, som går forrest og har indtaget vigtige positioner i organisationen f.eks. er deres næstformand en 29-årig ung kvinde.

  • På et individuelt niveau betyder det altså, at de unge bruger deres færdigheder og kompetencer som aktive borgere og entreprenører.
  • På det organisatoriske plan betyder det, at de to spejderorganisationer er velstrukturerede og attraktive organisationer for unge, hvor det er muligt at erhverve og udnytte dem færdigheder.
  • På samfundsniveau er KFUM-Spejderne i Danmark og Les Scouts Tunisiens frontløbere og forsøger at påvirke samfundet ved at gøre opmærksom på de unges ret til at deltage i beslutningerne og ret til at have tilstrækkelig levestandard.

Aktiviteterne er målrettet unge mellem 18 og 35 år i begge lande, omend størstedelen af aktiviteterne fysisk finder sted i Tunesien.

Følg FLoW på de sociale medier #TunisiaDenmark